Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 2 TT Phố Lu

TDP Phú Thành 4 - TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai
203866884
lci-baothang-thso2ttpholu@edu.viettel.vn